system 5SSzkolenie 5s to grupa nowoczesnych technik, które odpowiedzialne są za promowanie organizacji miejsca pracy na produkcji oraz zapewnienia przynależności do zalecanych standardów. Szkolenie 5 s pozwala również maksymalizować zyski przedsiębiorców poprzez redukcję kosztów. 5 s jest w chwili obecnej najpopularniejszą metodą dążenia do perfekcji i uczenia się dyscypliny.

Szkolenie 5 s zaznajomi kursantów z narzędziem kaizen (ciągłe udoskonalanie), dzięki któremu nasza firma osiągać będzie lepsze wyniki, a praca będzie bardziej wydajniejsza. Szkolenie 5 s adresowane jest tak naprawdę do personalu wszystkich szczebli zarządzania produkcją.

Głównym celem szkolenia 5 s jest przede wszystkim zaznajomienie kursantów z ogólnymi zasadami poszczególnych systemów oraz narzędzi 5 s. Kolejnym bardzo ważnym celem szkolenia jest wypracowanie modelowego 5 s na poszczególnych stanowiskach pracy oraz wprowadzeniu różnych narzędzi, dzięki którym będzie można znacząco odchudzić zarządzanie i wyeliminować wszystkie marnotrawstwa w procesie produkcji.